Antika: Rimljani na slovenskih tleh

Prometno omrežje

Kmalu po kolonizaciji ozemlja so Rimljani zaradi logističnih potreb svoje vojske začeli graditi ceste. Izhodišče je bila Akvileja, od tam pa so ceste speljali do ostalih pomembnih mest in vojaških postojank. Nadzor in oskrba cest je bila izključno v pristojnosti rimske države.

Rimljani so bili znani po gradnji visoko kvalitetnih cest, kakršne so lahko vzdržale premike vojaških enot in težkega tovora. Pomembno vlogo so imele ceste tudi pri organizaciji obveščevalne in poštne službe. Najpomembnejši antični cestni postojanki na naših tleh sta bili Atrans in Pretorij Latobikov.