Evropa na Dunajskem kongresu
2. naloga
Odgovori na zastavljena vprašanja.

1
Označi tri pravilne odgovore.
Kaj je bil glavni namen kongresa?


2
Označi štiri pravilne odgovore.
Katere štiri evropske države so imele glavno besedo pri odločitvah, ki so jih sprejeli na Dunajskem kongresu?


3
Označi pravilen odgovor.
Katera država je, na podlagi pogajalskih sposobnosti svojega predstavnika, kasneje pri sprejemanju odločitev pridobila enakovreden glas?
Velika Britanija  
Španija  
Portugalska  
Francija  
Rusija  
Prusija  
Avstrija  
Nemčija  
Švica  


{"8993":{"30820":{"question_id":"8993","answer_id":"30820","value":"1","answer":"zdru\u017eitev Evrope","correct":"0"},"30821":{"question_id":"8993","answer_id":"30821","value":"2","answer":"na novo organizirati politi\u010dne meje Evrope","correct":"1"},"30822":{"question_id":"8993","answer_id":"30822","value":"3","answer":"razdelitev Evrope med Veliko Britanijo, Avstrijo, Rusijo in Prusijo","correct":"0"},"30823":{"question_id":"8993","answer_id":"30823","value":"4","answer":"prepre\u010diti ponoven vzpon Napoleona na oblast","correct":"1"},"30824":{"question_id":"8993","answer_id":"30824","value":"5","answer":"v Evropi vzpostaviti trajni mir","correct":"1"}},"8994":{"30825":{"question_id":"8994","answer_id":"30825","value":"1","answer":"Velika Britanija","correct":"1"},"30826":{"question_id":"8994","answer_id":"30826","value":"2","answer":"\u0160panija","correct":"0"},"30827":{"question_id":"8994","answer_id":"30827","value":"3","answer":"Portugalska","correct":"0"},"30828":{"question_id":"8994","answer_id":"30828","value":"4","answer":"Francija","correct":"0"},"30829":{"question_id":"8994","answer_id":"30829","value":"5","answer":"Rusija","correct":"1"},"30830":{"question_id":"8994","answer_id":"30830","value":"6","answer":"Prusija","correct":"1"},"30831":{"question_id":"8994","answer_id":"30831","value":"7","answer":"Avstrija","correct":"1"},"30832":{"question_id":"8994","answer_id":"30832","value":"8","answer":"Nem\u010dija","correct":"0"},"30833":{"question_id":"8994","answer_id":"30833","value":"9","answer":"\u0160vica","correct":"0"}},"8995":{"30834":{"question_id":"8995","answer_id":"30834","value":"1","answer":"Velika Britanija","correct":"0"},"30835":{"question_id":"8995","answer_id":"30835","value":"2","answer":"\u0160panija","correct":"0"},"30836":{"question_id":"8995","answer_id":"30836","value":"3","answer":"Portugalska","correct":"0"},"30837":{"question_id":"8995","answer_id":"30837","value":"4","answer":"Francija","correct":"1"},"30838":{"question_id":"8995","answer_id":"30838","value":"5","answer":"Rusija","correct":"0"},"30839":{"question_id":"8995","answer_id":"30839","value":"6","answer":"Prusija","correct":"0"},"30840":{"question_id":"8995","answer_id":"30840","value":"7","answer":"Avstrija","correct":"0"},"30841":{"question_id":"8995","answer_id":"30841","value":"8","answer":"Nem\u010dija","correct":"0"},"30842":{"question_id":"8995","answer_id":"30842","value":"9","answer":"\u0160vica","correct":"0"}}}