Evropa na Dunajskem kongresu
1. naloga
Odgovori na zastavljeni vprašanji.

1
Označi pravilen odgovor.
Kateri odgovor pravilno označuje obdobje, ko so na Dunaju zasedali veleposlaniki evropskih političnih sil?
1. januar 1814 – 1. januar 1815  
1. september 1814 – 9. junij 1815  
1. januar 1815 – 1. januar 1816  
1. september 1815 – 9. junij 1816  


2
Označi pravilen odgovor.
Kdo je bil človek, ki je predsedoval kongresu?
Napoleon Bonaparte  
Charles Maurice de Talleyrand  
Otto von Bismarck  
Klemens Wenzel von Metternich  
Duke Wellington  
Richard Trench  


{"8991":{"30810":{"question_id":"8991","answer_id":"30810","value":"1","answer":"1. januar 1814 \u2013 1. januar 1815 ","correct":"0"},"30811":{"question_id":"8991","answer_id":"30811","value":"2","answer":"1. september 1814 \u2013 9. junij 1815 ","correct":"1"},"30812":{"question_id":"8991","answer_id":"30812","value":"3","answer":"1. januar 1815 \u2013 1. januar 1816 ","correct":"0"},"30813":{"question_id":"8991","answer_id":"30813","value":"4","answer":"1. september 1815 \u2013 9. junij 1816 ","correct":"0"}},"8992":{"30814":{"question_id":"8992","answer_id":"30814","value":"1","answer":"Napoleon Bonaparte","correct":"0"},"30815":{"question_id":"8992","answer_id":"30815","value":"2","answer":"Charles Maurice de Talleyrand ","correct":"0"},"30816":{"question_id":"8992","answer_id":"30816","value":"3","answer":"Otto von Bismarck ","correct":"0"},"30817":{"question_id":"8992","answer_id":"30817","value":"4","answer":"Klemens Wenzel von Metternich ","correct":"1"},"30818":{"question_id":"8992","answer_id":"30818","value":"5","answer":"Duke Wellington ","correct":"0"},"30819":{"question_id":"8992","answer_id":"30819","value":"6","answer":"Richard Trench ","correct":"0"}}}