Revolucionarno leto 1848

Francija: Napoleon III. in Kraljevina Francija

Bogato meščanstvo (buržoazija), ki se je po februarski revoluciji povzpelo na oblast, je za svojega predsednika izvolilo Napoleonovega nečaka Luisa Bonaparta, ki je po zgledu svojega prednika izvedel državni udar in se leta 1852 razglasil za cesarja Napoleona III. Ukinil je pridobitve revolucije, svoje nasprotnike pa poslal v izgnanstvo v prekomorske francoske kolonije. Francija se je iz republike ponovno preoblikovala v kraljevino, a absolutizem ni bil obnovljen.