Revolucionarno leto 1848

Francija

Nezadovoljstvo zaradi vse večje gospodarske krize v Franciji je februarja leta 1848 pripeljalo do izbruha demonstracij v Parizu, med katerimi je kralj Ludvik Filip odstopil in zbežal v Anglijo. Nova vlada je razglasila drugo francosko republiko. Uvedena je bila splošna volilna pravica, svoboda tiska in združevanja, v kolonijah je bilo odpravljeno suženjstvo, pod velikim pritiskom delavskih gibanj pa je novoustanovljena vlada, v kateri je prvič v zgodovini sedel tudi predstavnik delavcev, delavcem skrajšala delovni čas na deset ur, razglasila pravico do dela in uvedla programe za zmanjševanje brezposelnosti. Vendar pa delavski razred ni prav dolgo užival izboljšanih delavskih in življenjskih razmer, saj so meščani, ki so se zbali prevelike moči delavstva, nove zakone kmalu preklicali, delavsko vstajo pa z vojsko zadušili.