Revolucionarno leto 1848

Nemčija: frankfurtska skupščina