Španija

Rastlinstvo

Zaradi raznolike klime ima Španija eno bolj pisanih naravnih vegetacij v Evropi. Danes gozd prekriva le še okoli 25% površin. V bolj vlažnih predelih severa uspevajo listopadna drevesa, kot so hrast, brest, kostanj, bukev, breza in topol, medtem ko v višje ležečih predelih uspevajo gozdovi bora in jelke. V južnejših predelih prevladujejo borovci, brinje in drugo zimzeleno rastje (hrast plutovec), ki se je prilagodilo sušnemu življenju. V večjem delu Mesete in Andaluzije, kjer je nekoč uspeval zimzelen gozd, danes prevladuje nizko stepsko rastje. Rezultat večstoletnega uničevanja naravne vegetacije je v Španiji zelo močna erozija prsti, ki je pripeljala do širnih področij, pokritih s slabo rodovitno prstjo. Najslabše rodovitna prst je v višjih predelih osrednje planote ter v južnih in vzhodnih predelih države. Kar polovica naravnega okolja danes velja za delno ali močno uničenega, zaradi česar je vlada v zadnjih desetletjih uvedla številne programe pogozdovanja.

Zelene obale Kantabrije (»zelena Španija«)
Tipično rastje severno ležečih delov države
V višje ležečih predelih Kanarskega otočja uspeva oblačni ali megleni zimzeleni vlažni gozd