Naravnogeografske značilnosti

Geologija in tektonika

Površje Južne Evrope se je izoblikovalo v času alpidske (mlado nagubana gorovja) in hercinske (staro nagubana gorovja) orogeneze.
Mlado nagubana gorovja: Pireneji, Kantabrijsko gorovje, Betijsko gorovje s Sierro Nevado, Alpe, Apenini in Pindsko gorstvo.
Staro nagubana gorovja: Osrednji in zahodni del Iberskega polotoka (Ibersko gorovje, Kastilsko gorovje, Meseta).
Kot je značilno za domala vso ozemlje Evrope, ima tudi Južna Evropa izjemno pestro geološko sestavo, še prav posebej na področju Iberskega polotoka, kjer je teren najstarejši. Staro nagubana gorovja so močno uravnana, mlado nagubana gorovja pa se do danes še niso povsem umirila. Nekateri deli Južne Evrope postopoma ugrezajo (Tirensko morje, slovenska obala itn.). Zaradi premikov in dviganja gorovij področje Južne Evrope zaznamujejo številni potresi. Manj pogost geološki pojav so tudi vulkani (Etna, Vezuv, Stromboli).