Velika Britanija

Rastje

Naravno rastje Velike Britanije so nekoč sestavljalibujni listnati in iglasti gozdovi. V nižinah so uspevali predvsem hrasti, v višje ležečih predelih pa bori in vresja. Skozi stoletja razvoja so ljudje nekoč goste gozdove, v nižinah, posekali do minimuma in s tem pridobili potrebne obdelovalne površine. Tako danes gozdovi prekrivajo le še okoli 12% površja Velike Britanije. Največ gozdnih površin najdemo na vzhodu in severu Škotske, kjer uspevajo breze in bori, ter jugovzhodu Anglije, kjer so najpogostejša drevesa hrast, jesen, brest in breza. Rastje nižje ležečih predelov države po večini predstavljajo obdelovalne površine in pašniki. Zaradi hladnejših poletij in viharnega vremena je zgornja gozdna meja že na okoli 450 do 600 metrov.