Irska

Prebivalstvo: gostota in poselitev

Več kot polovica prebivalstva živi v večjih mestih, med katerimi je največje Dublin z okolico, kjer živi okoli tretjina Ircev. Podeželje je vse redkeje poseljeno, saj je na Irskem močno prisoten trend preseljevanja ljudi iz podeželja v urbana središča (Cork, Limerick, Galway, Waterford).