Francija

Rastje

Kot relief in podnebje se tudi vegetacija po območjih precej razlikuje. Naravno rastje večjega dela Francije so listopadni gozdovi, v katerih prevladujejo hrast, bukev, breza, topol in vrbe. V nekaterih gozdovih je mogoče najti tudi borovce in kostanje. V goratih predelih listopadni gozdovi postopoma prehajajo v iglaste, v katerih uspevajo borovci, jelke, smreke in macesen. Na območju Provanse so razširjeni  gozdovi pritlikavih borov, ki proti sredozemskim obalam prehajajo v kultivirano rastje oljk, vinske trte, figovcev, makije, lovora in drugih tipičnih sredozemskih rastlin. Danes gozdovi v Franciji zavzemajo okoli 27% površine. Povečini jih najdemo v višje ležečih predelih, medtem ko je v nižinah gozd skoraj popolnoma posekan.