Nizozemska

Prebivalstvo: narodnostna sestava in religija

Zaradi visoke stopnje priseljevanja tujih narodov v državo se je v zadnjih nekaj desetletjih precej spremenilo razmerje med domačini in tujci. Danes na Nizozemskem živi okoli 83% Nizozemcev, preostali delež tvorijo Turki, Maročani, Indonezijci, prebivalci bivših nizozemskih kolonij ter Nemci, Britanci, priseljenci iz republik bivše Jugoslavije in Sovjetske zveze itn. Precej pogosti v zadnjih letih so tudi politični begunci, ki v državi zaprosijo za azil.

Uradni jezik v državi je nizozemščina, ki pripada skupini germanskih jezikov. Nizozemščino govori večina populacije, z izjemo okoli 250.000 prebivalcev Frizije na severu države, kjer je v pogovornem jeziku v uporabi star frizijski jezik, ki je precej podoben anglosaksonskemu jeziku. Številni Nizozemci obvladajo tudi dva ali celo več tujih jezikov, predvsem nemščino, angleščino in francoščino.

Država ima popolno versko svobodo. Versko opredeljenega je okoli 60% prebivalstva. Večina vernikov je rimokatolikov, sledijo jim protestanti, kalvinisti in muslimani, kar okoli 40% populacije je ateistov.

Gotska katedrala v mestu Utrecht
Znamenite nizozemske lesene cokle
Proslave ob vsakoletnem rojstnem dnevu kraljice (30. april) v Amsterdamu