Danska

Geologija in tektonika

Današnja podoba reliefa Danske je posledica pleistocenskih poledenitev. Tako danes rahlo valovito površje po večini sestavljajo debele plasti ledeniških in rečnih nanosov, ki so ostali za umikajočim se ledom in prekrivajo kamnito apnenčasto podlago. Ledeniške nanose povečini tvorijo kamnine, ki izvirajo iz Skandinavije, od koder je led med polzenjem drobil in mlel podlago. Ko se je ledeni pokrov dokončno stalil, je za seboj pustil značilno pokrajino s številnimi morenami, gričevji, jezeri in razčlenjeno obalo, ki je nastala, ko je staljen led povzročil dvig morske gladine. V redkih delih države je možno videti tudi predledenodobno  podlago, ki se je formirala v času mezozoika; Predvsem v okolici fjorda Lim na severu Jutlandije in na krednem otoku Møn.

Satelitski posnetek površja Danske