Finska

Rastlinstvo

Na Finskem živi okoli 42.000 različnih rastlinskih in živalskih vrst. Večji del Finske je prekrit z gozdovi, tako država z okoli 76% gozdnih površin spada med najbolj gozdnate evropske države. Značilen listnat gozd (hrast, brest, lipa), ki z obalnih ravnin na jugu v smeri severa prehaja v tajgo (smreka, rdeči bor, breza), na severu pa v tundrsko rastje (grmi, mahovi, lišaji). Najbolj raznolika favna je v  južnih delih države in na Ålandskih otokih, vendar so se rastline tudi v drugih delih države prilagodile sezonskim nihanjem in ekstremnemu podnebju. Številne rastlinske vrste (škotski bor, jelke, breze…) so se na Finsko razširile šele pred okoli 3.000 leti iz sosednje Norveške. 

Večji del države prekrivajo gozdovi
Tundrsko rastje v severnih predelih države (Laponska)