Družbenogeografske značilnosti

Prebivalstvo: verska sestava

Večina prebivalcev severnoevropskih držav je protestantov. Izjema je le Litva in manjši del jugozahoda Latvije, kjer prevladuje rimokatoliška veroizpoved.
V zadnjih desetletjih je tako kot domala v vseh predelih evropske celine mogoče opaziti upad števila vernikov in vse večjo prisotnost ateistov. Še prav posebej je ta trend prisoten v protestantih državah.