Naravnogeografske značilnosti

Relief: Skandinavija in Finska jezerska plošča

Skandinavski polotok leži na severu Evrope in velja za največji evropski polotok. V glavnem zavzema ozemlje Norveške, Švedske ter severni del Finske. Površje Skandinavskega polotoka je izredno raznoliko. Preko zahodnega dela polotoka se razteza staro paleozojsko Norveško gorovje, ki na najvišji točki (Galdhøpiggen) doseže višino 2.469 metrov. Večji del Skandinavskega gorovja sestavljajo stara gorovja in planote, ki so zaradi delovanja vode, ledenikov in tektonskih procesov danes že močno uravnana, znižana in preoblikovana. Na severu gorovje določa meje med Švedsko, Norveško in Finsko, na zahodnem delu pa se strmo zniža proti Severnemu in Norveškemu morju. Tukaj je morje preplavilo nekdanje ledeniške doline in ustvarilo specifične reliefne oblike, imenovane fjordi. Dvignjen planotast in gorat relief v notranjosti imenujemo fjelli. Višje uravnane dele gorovja prekrivajo platojski ledeniki. Na gorovju se nahaja tudi največji evropski kopenski ledenik, to je ledenik Jostedalsbreen. Vzdolž obal leži na tisoče majhnih grbinastih otočkov, številne ledeniške kotanje na celini je zapolnila voda. Zaradi tega je Finska znana kot dežela tisočerih jezer.