Mongoli

Džingiskan: osnovanje mongolske države

Mladi mongolski vladar Temudžin je modro sklepal zavezništva in skupaj z zavezniki premagoval tekmece. Leta 1206 so na zboru mongolskega plemstva Temudžina oklicali za velikega kana in odtlej Temudžina poznamo pod imenom Džingiskan (mongol. chinghis khan – veliki kan). V tem času je Džingiskan vladal Mongolom, Merkitom, Najmanom, Ujgurom, Keraitom in Tatarom.

Džinkiskan je vojaško organiziral vsa ljudstva, ki so mu bila podložna. Glavnina Džingiskanove vojske je bila lahka konjenica, oborožena z loki ali s kopji. Od vojakov je zahteval brezpogojno pokorščino in pogum, neposlušni in strahopetni so bili kaznovani s smrtjo. Konjenike je razdelil v desettisočnije (tuman), tisočnije, stotnije in desetnije.

Džingiskan.
Jedro mongolske vojske so predstavljali lokostrelci na konjih.