Kritosemenke (Magnoliophyta) - enokaličnice (Monocotyledoneae)

Aridae: vodolečevke (Lemnaceae)

Je skupina vodnih in na vodi plavajočih cvetnic. Vegetativni deli so močno reducirani v sploščene stebelne člene, korenine pa pogosto manjkajo. Najmanjši predstavnik je zavarovana vrsta navadna vodna lečica (Wolffia arrhiza), ki pa pri nas ne zacveti. Vodne leče se zelo hitro razširijo na vodnih površinah in so dober indikator trofnosti (organske zasičenosti) voda.

 

vodna leča (Lemna minor)
Vodna leča pogosto preraste vodno gladino in s tem zmanjša produkcijo kisika v vodi.