Semenke (Spermatophyta)

Cvet: enodomnost - dvodomnost

Primarna funkcija cvetov je razmnoževanje rastline, saj se na njih nahajajo moški (prašniki) in ženski (pestič) spolni organi. V kolikor so na istem cvetu tako prašniki, kot tudi pestič(i), govorimo o dvospolnih cvetovih. Če se v cvetovih nahajajo zgolj prašniki ali zgolj pestiči, govorimo o enospolnih cvetovih. Sterilni cvetovi so brez prašnikov in pestičev, navadno je njihova funkcija privabljanje opraševalcev.

Rastline so enodomne, če razvijejo na istem osebku dvospolne cvetove (npr. češnja, regrat, lilija) ali cvetove obeh spolov (npr. smreka, bor, oreh).
 
Dvodomne so rastline, ki razvijejo samo moške cvetove ali samo ženske cvetove (npr. vrbe, topoli, tisa).

Primer dvodomne rastline: bela vrba (Salix alba); ženski cvetovi (levo), moški cvetovi (desno).
Primer enodomne rastline: češnja (Prunus avium); dvospolen cvet s številnimi prašniki in pestičem.