Praprotnice (Pteridophyta)

Protovci (Psilophytopsida)

Ta raznolika skupina se je pojavila v poznem siluru in je propadla že proti koncu devona, zato so ohranjeni zgolj fosilni ostanki. Protovci so izvorna skupina praprotnic in morda celo nekaterih golosemenk.

Steblo protovcev je bilo dihotomno (vilasto, dvovejnato) razraslo, navadno je bilo plazeče do kipeče, le pri redkih vrstah pokončno in preprosto zgrajeno (imenujemo ga tudi telom), brez pravih korenin in listov. Telom je bil pri preprostejših protovcih gol, pri višje razvitih pa porasel z izrastki (emergencami). Čeprav preprosta v zgradbi, se je v telomu že razvila osrednja žila na stopnji proto- oziroma aktinostele. V floemu sitaste celice še niso bile razvite. Sekundarna debelitev pri tej skupini ni poznana. Na vrhovih glavnih ali stranskih poganjkov so se razvili podolgovati, temnejši sporangiji. Vsi protovci so bili izosporni. Gametofit protovcev je zelo slabo poznan.

V skupini je najbolj poznan rod Rhynia (fosilni ostanki so znani iz Škotske), so pa še rodovi kot Cooksonia, Zosterophyllum, Psilophyton.

Pokrajina v devonu (rekonstrukcija na podlagi fosilov).
Cooksonia