Rastline (Plantae): alge (Algae)

Zelene alge (Chlorophyta): parožničevke (Charophyceae)

Poznanih je okrog 300 sladkovodnih vrst, ki uspevajo v nekoliko bazičnih vodah (t.i. trde vode). Njihova steljka je navadno vretenasto razrasla, makroskopska in precej toga (podobna je habitusu nekaterih višjih rastlin). V njihovih celičnih stenah se namreč pogosto nalaga apnenec, zato so nekatere vrste parožničevk pomembni kalcitvorni organizmi. Kloroplasti se nahajajo v večini primerov tik ob celičnih stenah.

Pri parožnici (Chara) so gametangiji izrazito diferencirani in razviti, kar kaže visoko evolucijsko stopnjo (spolne strukture, ki se namreč razvijejo na rastlinah so neke vrste prazametki cvetov, ki pa se pojavijo šele pri semenkah). Ženski oogonij se razvije na bazi medvretenčnih poganjkov steljke, ki jo obdaja spiralasto zavita vegetativna celica s plastjo koronarnih vegetativnih celic na vrhu. V notranjosti take strukture se nahaja jajčna celica. Moški spermatogonij je manjši, kroglaste oblike in se razvije pod ženskim razmnoževalnim organom. V njem se nahajajo spermatozoidi, ki so spiralasto zviti (pri vseh drugih algah niso!) in imajo po dva bička. Ob zrelosti moške spolne strukture zaradi karotenoidov pordečijo in so videti kot rdeče kroglice na rastlini, ženske strukture ostanejo zelene.

Nenavadna zgradba steljke, enkratna struktura moških in ženskih gametangijev ter spiralasto zviti spermatozoidi postavljajo parožnice v posebno skupino med algami, ki s svojimi naprednimi znaki kažejo tendenco v razvoju proti semenkam.

Chara globularis
Chara sp.: reproduktivni organi (oogonij zgoraj, spermatogonij spodaj).