Življenjska raznovrstnost - biodiverziteta

Število znanih vrst

Dandanes je poznanih nekaj več kot 2 milijona živih bitij, ocenjujejo pa, da naj bi na Zemlji živelo od 5 do 12 milijonov vrst živih bitij. Končnega števila vseh živih bitij, ki so živela na tem planetu, verjetno nikoli ne bomo izvedeli. Vsak dan namreč znanstveniki po svetu odkrivajo nove vrste virusov, bakterij in drugih mikroorganizmov, paleontologi pa popisujejo nove in nove fosile. V tropskih gozdovih Južne Amerike, Afrike in JV Azije živi v drevesnih krošnjah veliko nevretenčarjev, ki jih znanstveniki še niso odkrili. Prav tako oceanologi vedno znova odkrijejo nenavadne in za znanost neznane živalske vrste iz morskih globin (oceani še vedno pokrivajo 3/4 celotne zemeljske površine, raziskanih pa je le 2 do 5% oceanskih območij).