Vojna (maj, 1915 - november, 1918): civilno prebivalstvo

Begunci

Kmalu po odprtju soške fronte se je začelo civilno prebivalstvo izseljevati, z njim pa tudi deželna vlada, župani in uslužbenci upravnih enot, duhovščina, uradniki … Zaledje avstro-ogrske strani je zapustilo okoli 100.000 Slovencev. Prebivalstvo se ni naselilo samo na slovenskem ozemlju, temveč povsod po monarhiji.

Prebivalstvo se je izselilo v glavnem v treh valovih:
Prvi - največji, val (maj, junij 1915): ob začetku vojne med Avstro-ogrsko in Italijo.
Drugi val (avgust, 1916): ob zasedbi Gorice.
Tretji val (avgust, 1917): ob zasedbi zahodnega dela Banjške planote.

Begunci so zapuščali domove organizirano ali posamič. Tisti, ki so bežali organizirano (teh je bila večina), so bili običajno nastanjeni v begunskih taboriščih. Tisti, ki so bežali posamič, pa so se običajno naselili pri sorodnikih ali prijateljih v mirnih delih Primorske ali na Kranjskem, Koroškem in Spodnjem Štajerskem. Največ beguncev iz Slovenije, ki so jih izselili organizirano, je bilo v nastanjenih v naslednjih taboriščih: Bruck ob Litvi (Bruck an der Leitha), Gmund, Steinklamm v Spodnji Avstriji in Wagna pri Lipnici.