Indija

Prebivalstvo

Indija je narodnostno tako zelo različna, da ne moremo govoriti o enotnem indijskem ljudstvu. V nižavjih prebivajo belopolti indidi, na dekanski planoti temopolti melanidi, v Himalaji in goratih predelih severovzhoda pa mongoloidi.
 
Velika večina prebivalstva je naseljena v Gangeškem nižavju in južne obale Indijskega polotoka. Večina prebivalstva (72%) živi na podeželju in le 28% v mestih in od tega največ v barakarskih naseljih. Velika večina podeželskega prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom, ki pa je bistveno slabše razvito od npr. kitajskega. Za Indijo je značilno, da kar 40% njenih prebivalcev živi pod mejo eksistenčnega minimuma.

Za Indijo je značilna hitra rast prebivalstva (skoraj 2% naravni prirastek). Število prebivalcev se vsako leto poveča za okoli 18 milijonov. Vzrok za hitro naraščanje prebivalstva so izboljšane higienske in zdravstvene razmere kar ima za posledico zmanjšano smrtnost.
 
V 70-ih letih si je takratna vlada prizadevala omejiti rast števila prebivalcev s prisilnimi sterilizacijami, vendar pri tem ni bila najbolj uspešna, tako da problem hitre rasti prebivalstva ostaja.
 
Starost:                    Delež pismenega prebivalstva:
  od 0 do 15 let:   35%        starejši od 15 let:52%
  od 15 do 60 let:  61%       moški:65,5%
  od 60 let naprej:  4%        ženske:37,7%
 
 

 
  

Poseljenost Indije