Japonska

Gospodarstvo

V času po drugi svetovni vojni se je Japonska razvila v svetovno gospodarsko velesilo. Sodi med države z najvišjim družbenim bruto produktom na prebivalca. Japonsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od zunanje trgovine, saj temelji na uvozu cenenih surovin, izdelavi končnih izdelkov in njihovi prodaji na zunanjem tržišču. Tokio velja za svetovno prestolnico bančništva. Japonska trguje predvsem z ZDA, Kitajsko, Nemčijo, Južno Korejo in mnogimi drugimi azijskimi državami. V terciarnem sektorju je zaposlenega kar 58% aktivnega prebivalstva.

Japonci uvažajo predvsem surovine (fosilna goriva, hrano, tobak, stroje in surovine za kemično industrijo), ki jih potrebujejo za lastne potrebe ali za predelavo v izdelke visoke kakovosti.

Glavnino izvoza Japonske predstavljajo predvsem končni izdelki (avtomobili, računalniki in drugi elektrotehnični izdelki, znanstvena oprema, kemični produkti, tekstilni izdelki...).

Tisoči japonskih avtomobilov čaka na izvoz