Naravnogeografske značilnosti Azije

Relief

Gorovja obdajajo visokogorske planote: Tibet, Iran in Anatolijo. Med planote, ki so na starih predkambrijskih tleh spadajo; na zahodu Arabska planota, na jugu Dekanska planota in Srednje sibirska planota na severu Azije.

Nižavja obsegajo približno petino Azije. Na zahodu in jugu celine se nižavja nahajajo na prelomnicah med Arabsko in Indijsko ploščo na eni strani ter Evrazijsko ploščo na drugi. Na starih trdnih tleh leži zahodno od Iranskega višavja Mezopotamija. Pod vznožjem Himalaje se nižine nahajajo ob rekah Ind, Ganges in Bramaputra. Kitajsko nižavje na zahodu prav tako leži na predkambrijskih tleh. Poleg ravne stare površine so nižavja dodatno oblikovale reke, ki tečejo po njih. V osrednji in severni Aziji se nahajata Zahodno sibirsko in Turansko nižavje. Nastanek teh dveh nižin pa je povezan z mirno geološko preteklostjo in z erodiranjem gorstev, ki so nastale v varističnem gubanju.

Planote in nižine Azije