Vojna (maj, 1915 - november, 1918): politiki

Avstro-Ogrska notranja politika: Karel postane novi cesar, oživitev parlamentarnega življenja

Poleg tega, da se je za Avstro-Ogrsko odprlo novo bojišče, so državo začela načenjati notranja nasprotja, predvsem težnje slovanskih narodov, ki so želeli po politični poti doseči neodvisnost. Cesar Franc Jožef in avstro-ogrska vlada sta se upirala ponovnemu sklicu parlamenta, ki se je nazadnje sestal ob začetku vojne. Zavedali so se namreč, da je obuditev parlamentarnega življenja začetek konca Avstro-Ogrske monarhije. Za ponoven sklic parlamenta se je še posebej zavzemal delavski sloj, ki je vojno in pomanjkanje najbolj občutil ter seveda poslanci iz slovanskih dežel.

21. novembra 1916 je ostareli cesar Franc Jožef umrl, prestol pa je zasedel njegov pranečak Karel. Zaradi slabega stanja, v katerem se je znašla dvojna monarhija, se je Karel odločil, da poskuša čim prej skleniti mir in nato preurediti monarhijo. Kljub več predlogom za sklenitev miru, ki so bili antanti posredovani v času med decembrom 1916 in februarjem 1917,  le-ti za antanto niso bili sprejemljivi. Karel se je pod pritiskom slovanskih politikov odločil, da skliče parlament in poskuša urediti vse močnejša trenja znotraj države.

Franc Jožef (1830 - 1916)
Karel I (1887 - 1922)