Vojna (julij, 1914 – maj, 1915): politiki

Reakcije slovenskih politikov: katoliška struja

Predstavniki katoliške struje so poudarjali pomen vere pred narodom, načeloma pa so zagovarjali idejo združenih Slovencev in Hrvatov znotraj avstro-ogrske monarhije. Katoliška struja je veliko pridobila z razvojem krščanskega socialnega gibanja, katerega osrednja osebnost je bil teolog, politik in sociolog Janez Evangelist Krek. Ravno zaradi tega gibanja, ki so ga katoliški konzervativci z Ivanom Šuštaršičem na čelu sprva zavračali, so katoliki dosegli politično premoč. Jedro katoliške struje so predstavljali duhovniki in podeželsko kmečko prebivalstvo. Politično je njihove interese zastopala Slovenska ljudska stranka (SLS).

Predstavniki katoliške struje so bili mnenja, da je zmaga centralnih sil povsem verjetna. Zaradi tega so zagovarjali idejo, da bi sicer ostali v skupni monarhiji Habsburžanov, znotraj katere bi imeli državo skupaj s Hrvati. To idejo je močno zagovarjal tudi Janez Evangelist Krek, ki je bil za to celo pripravljen Avstriji odstopiti Koroško in Štajersko. Katoliki so bili nenaklonjeni združevanju s Srbi, ki so večinoma pravoslavne veroizpovedi.

 

Janez Evangelist - Krek