Nova Zelandija

Rastlinstvo

V Novi Zelandiji je kar 80 % rastlinskih vrst endemičnih. Dokler niso izkrčili gozdov na vzhodnem delu Južnega otoka, je bilo kar 80 % Nove Zelandije pokrite z gozdovi.

Na zahodnih straneh obeh otokov uspevajo bujni iglasti gozdovi. Na jugu in jugovzhodu Južnega otoka, kjer podnebje prehaja v subpolarno, uspevajo gozdovi južne bukve. Predvsem na severu Severnega otoka rastejo gozdovi endemične vrste dreves kauri, imenovanih novozelandska smreka. Na vzhodnih delih Južnega otoka je največ travnatih površin, ki jih v veliki meri izkoriščajo kot pašne površine za ovce.

Bujni gozdovi na zahodu Južnega otoka.
Visokogorsko rastlinstvo.