Egipt

Tretje vmesno obdobje in propad Egipta

Po njegovi smrti se je pričelo tretje vmesno obdobje, ki je trajalo med leti 1069 in 664 pr.n.š. V njem so morali faraoni braniti Egipt pred vdorom Libijcev in "pomorskih ljudstev" iz Male Azije, med katerimi so najbolj znani Palestinci in Cekerji. V tem obdobju je Egipt ponovno razpadel na dva dela: Zgornji in Spodnji Egipt.

Ponovno se je združil v času poznega obdobja, ki traja od leta 664 do 332 pr.n.š. To državo so varovali najemni vojaki. Leta 525 pr.n.š. je Egipt postal perzijska provinca in to vse do leta 332 pr.n.š., ko ga je zasedel Aleksander Makedonski. Prestolnico je preselil v Aleksandrijo, Egiptu pa so vladali makedonski kralji - Ptolomejci. Zadnja kraljica, predstavnica Logidov, je bila Kleopatra VII. V obdobju njene vladavine je Egipt postal rimska provinca (leta 30 pr.n.š.).

Kleopatra