Palestina

Padec palestinske države

Po smrti kralja Salomona njegov sin Rehabeam ni uspel obdržati združenega kraljestva. Razpadlo je na kraljevino Judejo na jugu z glavnim mestom Jeruzalemom, in kraljevino Izrael na Severu z glavnim mestom Samarijo.

Vse pogostejša trenja med Izraelom in Judejo so leta 722 pr.n.š. izkoristili Asirci, ki so zasedli Izrael in zasužnjili njegovo prebivalstvo. Judejo si je leta 587 pr.n.š. podjarmil babilonski kralj Nebukadnezar II. in zasužnjil njene veljake. Iz suženjstva jih je leta 539 pr.n.š. rešil perzijski kralj Kir Veliki.

Daritve kralja Salamanasarja III