Življenje v Evropi med vojno in migracije

Življenje civilistov

Pomanjkanje, beda in skrivanje v zakloniščih so bili del vsakdana civilnega prebivalstva. Zaradi zmanjšanja uvoza so se pojavile težave s preskrbo, zaradi česar so oblasti bile prisiljene uvesti racionalen sistem razdeljevanja hrane in drugih zalog. Na začetku vojne so bili glavna tarča nemških bombnikov predvsem industrijski obrati, kasneje pa so se nacisti osredotočili na mesta ter tako še dodatno poslabšali položaj civilistov. Zaklonišč je bilo premalo, zato so se ljudje pred nevarnostjo zatekali v kleti in podzemne železnice, ki pa niso bile primerne za zaščito pred bombami. Tako je iz meseca v mesec naraščalo število civilnih žrtev in brezdomcev. V vseh večjih evropskih mestih, ki so bila glavna tarča nemških bombnikov, so uvedli posebna pravila o ugašanju luči, s katerimi so pilotom onemogočali najti cilj. Javna razsvetljava je bila izklopljena, ljudje pa so morali zvečer okna zaščititi s temnimi materiali, skozi katere ni prodirala svetloba. Vsakič, ko je bilo razglašeno prenehanje nevarnosti, so se ljudje zbrali na ulicah in skupaj skušali odpraviti nastalo škodo ter počistiti ulice.