Življenje na okupiranih ozemljih

Okupacijski sistem Nemcev: gospodarska politika

Nemci so svojim vojaškim potrebam podredili ves gospodarski potencial celinskega dela Evrope in tako uspeli tudi v najhujših letih vojne, ko so druga evropska gospodarstva propadla, obdržati visoko gospodarsko raven. Poleg izkoriščanja naravnih virov in industrije satelitskih in okupiranih držav so v teh državah pridobili tudi poceni delovno silo. Večinoma je šlo za prisilno delo. Ker je zaradi mobilizacije primanjkovalo moških, so kot delovno silo uporabljali ženske in vojne ujetnike. Pomemben del delovne sile so predstavljali tudi interniranci v koncentracijskih taboriščih. Tisti, ki so bili sposobni delati, so si vsaj za nekaj časa podaljšali življenje, tisti, ki so bili prešibki, so bili usmrčeni. S pridom pa so nacisti izkoriščali tudi gospodarski potencial nevtralnih držav, predvsem Švedske, ki je z dobavljanjem železove rude tretjemu rajhu precej okrepila svoje gospodarstvo.