Holokavst

Osvoboditev zapornikov

Prvo večje osvobojeno taborišče je bilo Majdanek, ki so ga sovjetske čete odkrile 23. julija 1944. 27. januarja 1945 so sovjetske čete osvobodile Auschwitz. 29. aprila 1945 so Sovjeti osvobodili Ravensbrück, isti dan so ameriške čete osvobodile tudi Dachau, 5. maja 1945 pa še Mauthausen. Bergen-Belsen so 15. aprila 1945 osvobodile britanske čete. Interniranci v Treblinki, Sobiborju in Bełżecu niso nikoli dočakali osvoboditve, saj so nacisti ta taborišča leta 1943 uničili. V večini taborišč, ki so jih osvobodili Sovjeti, so nacisti zapornike že odstranili ali premestili, tako jih je svobodo dočakalo le nekaj tisoč. Število žrtev pa je naraščalo tudi v tednih po osvoboditvi, saj so številni zaporniki umrli zaradi podhranjenosti in bolezni.