Kolaboracija

Kolaboracija z okupatorjem: vojaška kolaboracija

Vojaška kolaboracija, pod katero razumemo sodelovanje z okupatorjem na področju oboroženih sil, je najvišja stopnja kolaboracije. V številnih okupiranih državah so Nemci ustanovili domačo policijo, v katero so rekrutirali tudi prostovoljce ter jih uporabljali za boj z odporniškimi skupinami, za preganjanje Judov ter varovanje pomembnih nemških objektov in položajev.