Politična in diplomatska dejavnost zaveznikov

Protifašistična koalicija

Z napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo in vstopom ZDA v vojno so se zavezništva precej spremenila. 12. julija 1941 sta Velika Britanija in Sovjetska zveza sklenili zavezništvo, s katerim sta si državi obljubili medsebojno pomoč, ter se obvezali, da nobena stran z Nemčijo ne bo ločeno sklenila miru.

Že štiri mesece pred vstopom ZDA v vojno sta ameriški predsednik Roosevelt in britanski premier Churchill podpisala Atlantsko listino, s katero sta določila cilje protifašistične koalicije. Glavni cilj je bil uničenje fašizma in nacizma. Dober mesec dni po podpisu Atlantske listine so se na sestanku zaveznikov v Londonu k spoštovanju vsebine Atlantske listine zavezale tudi Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Grčija, Češkoslovaška, Jugoslavija, Poljska, Sovjetska zveza in Svobodna Francija.