Družbene in gospodarske spremembe med vojnama

Boj žensk za enakopravnost

Na prelomu stoletja je bil boj žensk za enakopravnost osredotočen predvsem na pridobitev volilne pravice, kasneje pa se je razširil tudi na druge politične, ekonomske in socialne enakopravnosti.  Najaktivnejša ženska gibanja so bila v Veliki Britaniji in ZDA. Britanske ženske so delno volilno pravico dosegle leta 1918, po kateri so imele pravico voliti vse ženske, stare nad 30 let, ki so imele v lasti hišo. Leta 1928 so pravico razširili na vse ženske, stare nad 21 let. Američanke so volilno pravico dobile leta 1920. V tem času si je vse več žensk poiskalo tudi zaposlitev. Zaposlovale se niso več le kot hišne gospodinje in v tovarnah, ampak so vse pogosteje zasedale tudi druga delovna mesta, ustvarjale kariero, služile lasten denar in tako postajale vse manj odvisne od moških. Še posebej se je ta trend povečeval z nastopom druge svetovne vojne, ko so možje morali na bojišča, ženske pa so bile prisiljene same preživeti družino.