Zanimivosti

Mrtvice - mrtvi rokavi Mure

Ohranjena naravna struga ob Muri je neprecenljiva naravna vrednota na evropski ravni, zaradi česar je uvrščena v območje Natura 2000, kar pomeni, da se na tem območju smejo izvajati le tiste dejavnosti, ki ohranjajo biotsko pestrost. Območje ob Muri sestoji iz mrtvic, poplavnih gozdov, vlažnih in močvirnatih travnikov, prodišč in erodiranih brežin. Za ekosisteme ob Muri, med katere uvrščamo tudi mrtvice, velja velika biotska pestrost, saj so na območju reke Mure v Sloveniji doslej popisali prek 600 vrst rastlin, prek 200 vrst ptic, 30 vrst sesalcev, 15 vrst dvoživk, 45 vrst rib, 50 vrst kačjih pastirjev in več kot 1.000 vrst metuljev ter hroščev.