Pokrajine

Mirenska dolina in Senovsko podolje

Regija, ki leži severno od Krškega in Bizeljskega hribovja, je prehodna regija med Obpanonskimi in Predalpskimi pokrajinami. Osrednji del regije predstavljata približno 20 km dolga Mirenska dolina, ki leži na desnem bregu Save, in Senovsko podolje, ki leži na levem bregu Save. Pri izlivu Mirne v Savo se dolini obeh rek razširita v majhno Sevniško kotlino. Nad dolinami se dviga gričevnat in hribovit svet.

Največje naselje regije je Sevnica (4.708 preb.), ki slovi po izdelkih tekstilne industrije (spodnje perilo znamke Lisca). Drugo večje središčno naselje je Senovo, ki se je v zadnjih sto letih razvilo sicer na osnovi najdišč kvalitetnega premoga, a je premogovnik v fazi zapiranja. Ob zgornjem toku Mirne leži nekaj kilometrov velika ravnina trikotne oblike, kjer sta najpomembnejši naselji dva manjša industrijska kraja Mirna (živilska industrija) in Mokronog (tekstilna in pohištvena industrija).