Globalizacija

Kaj je globalizacija?

Z besedo globalizacija označujemo kompleksen proces povezovanja sveta na domala vseh področjih življenja, na podlagi česar postajajo države sveta vse bolj soodvisne. Preprosteje bi lahko globalizacijo definirali kot splet globalnih političnih, gospodarskih in družbenih procesov, pri čemer gre za gibanje ljudi, dobrin, storitev, denarja, znanja in idej preko nacionalnih meja držav.

Proces globalizacije je v zadnjih desetletjih nedvomno popolnoma spremenil svet. Sodobna tehnologija je zmanjšala časovno in prostorsko razdaljo med kraji. Povečanje konkurence letalskih prevoznikov in pocenitev letalskih kart omogoča ljudem poceni in hitre povezave med kraji. S pomočjo elektronskih medijev lahko ljudje v vsakem trenutku komunicirajo z ljudmi iz drugih delov sveta ter spremljajo aktualne dogodke iz  vseh delov sveta. Z odprtjem meja se je olajšal pretok dobrin, storitev, kapitala, idej in ljudi. Vse to pa vpliva na vse večjo soodvisnost držav.