Gospodarski in družbeni razvoj po drugi svetovni vojni

Transport

Z razvojem znanosti in tehnike se je v drugi polovici 20. stoletja precej povečala tudi gibljivost prebivalstva in izmenjava dobrin. Transportna sredstva so postajala naprednejša, varnejša, cenejša, udobnejša in hitrejša, zato so še tako oddaljeni deli sveta ljudem postali dostopni.

V 60. in 70. letih si je večina družin zahodnega sveta lahko privoščila avtomobil. Masovna proizvodnja avtomobilov je sprožila potrebo po gradnji cestne infrastrukture. Zgrajene so bile številne avtoceste s širokimi mestnimi vpadnicami, ob njih pa so se razvila velika nakupovalna središča. Ljudje so lahko zapustili mestna središča in se naselili na obrobje mest ali podeželje. Poleg avtomobilske industrije se je povečal tudi pomen turizma in gostinstva. V najrazvitejših delih sveta so za premagovanje krajših razdalj gradili hitre železnice, na katerih so vlaki dosegli hitrost tudi več kot 300 km/h, sicer pa delež železniškega prometa v zadnjih desetletjih postopoma upada.

Po drugi svetovni vojni je močno porasel tudi pomen letalskega prometa. Sprva so za prevoz potnikov in tovora uporabljali nekdanja vojna letala, 27. julija leta 1949 pa je poletelo prvo komercialno letalo De Havilland DH 106 Comet. V naslednjih letih je letalska tehnologija doživela pravo revolucijo in komercialna letala so postopoma preplavila nebo.