Povezovanje sveta

OZN: vloga OZN pri zagotavljanju svetovnega miru

OZN nima lastne vojske, temveč za ohranjanje miru po kriznih žariščih sveta skrbi s posebnimi vojaškimi enotami, imenovanimi modre čelade, ki jih sestavljajo pripadniki posameznih držav članic, s katerimi so mirovne sile OZN od ustanovitve leta 1948 posredovale pri reševanju številnih političnih sporov in ohranjanju miru po vsem svetu.

Kljub temu, da so mnoge misije OZN prilagojene zunanjepolitičnim ciljem njene največje članice - ZDA, so mirovne sile odigrale pomembno vlogo pri osamosvajanju številnih kolonij v prejšnjem stoletju, organizirale plebiscite in volitve, ki so na sorazmerno miren način določile politično usodo posameznih narodov ter v številnih vojnih državah sveta pomagale vzpostaviti pogoje za mir.