Nekaj primerjav Slovenije z evropskimi in nekaterimi svetovnimi državami

Število prebivalcev