Kmetijstvo

Velikost  kmetij

Za Slovenijo je značilna velika razdrobljenost zemljišč, kar pomeni, da so posamezne posesti sorazmerno majhne in velikokrat tudi med seboj ločene (en lastnik ima npr. več njiv na različnih lokacijah; tako se lahko zgodi, da ima kmet tudi do dvajset kosov zemlje). Zemljišča so še posebej razdrobljena v Prekmurju, kjer je ogrsko pravo omogočalo delitev posesti med vse dediče (avstrijsko pravo, ki je veljalo v času Avstro-Ogrske, za preostali del slovenskega ozemlja je podpiralo ohranjanje velikosti kmetij. Povprečna velikost slovenske družinske kmetije je približno 5 ha in samo 9 % družinskih kmetij meri več kot 10 ha. Ta značilnost slovenskega kmetijstva ima za posledico nekonkurenčno proizvodnjo hrane.

Da bi bilo kmetovanje visoko produktivno, je zaželjeno, da ima ena kmetija nekaj deset hektarjev kmetijskih zemljišč in če je le možno v enem samem kosu, tako da je obdelovanje čim lažje.