Relief

Ledeniško površje

Ledeniki so najmočneje preoblikovali naše visokogorje ter doline, po katerih so polzeli. Ledeniki so preoblikovali površje v času pleistocena, katerega označujejo štiri ledene dobe in tri toplejša obdobja med ledenimi dobami.

Na območjih, kjer je ledenik nastajal, so nastali priostreni vrhovi gora in krnice. Na svoji poti je ledenik preoblikoval doline tako, da je erodiral pobočja dolin, ki so tako dobila obliko črke 'U'. Ledenik je s seboj prenašal veliko materiala, ki ga je lahko odlagal ob strani v obliki bočne morene ali na koncu v obliki čelne morene.