Geologija in tektonika

Delitev kamnin glede na način nastanka

Geološka zgradba je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in oblikovanje površja.

Glede na način nastanka ločimo tri osnovne skupine kamin: magmatske kamnine, sedimentne kamnine in metamorfne kamnine.