Razsvetljenstvo

Povezava razsvetljenstva s humanizmom

Osnovne ideje razsvetljenstva izhajajo iz humanizma. Tako kot humanisti so tudi razsvetljenci v središče svojega zanimanja in ustvarjanja postavljali človeka, njegove sposobnosti, pravice in razum, vendar pa je imelo razsvetljenstvo, za razliko od humanizma, precej izrazitejše politične interese: medtem ko so v starem režimu evropski absolutistični vladarji v svoji vladavini videli izraz božje volje, razsvetljenci učijo, da država temelji na pogodbi med ljudmi, s katero bodo zavarovane njihove naravne pravice in interesi.

Vladarjem, ki so vladali pod vplivom razsvetljenskih idej, pravimo razsvetljeni absolutisti.