Italija

Vodovje

Italijanske reke so sorazmerno kratke. Sicer pa se lahko Italija pohvali z izjemno razgibanim hidrografskim omrežjem, ki ga tvorijo številne reke in več kot 1.500 jezer. Največja italijanska reka je Pad, ki z vsemi alpskimi pritoki v dolžino doseže kar 970 km. Izvira v Alpah v bližini meje s Francijo, od koder preko celotne Padske nižine teče proti vzhodu, kjer se izliva v Jadransko morje. Alpske reke imajo snežno dežni-režim z obilnimi pretoki in so tako primerne za hidroelektrarne. Reke apeninskega polotoka so krajše, manj vodnate in v poletnih mesecih povečini popolnoma presahnejo, ob večjih nalivih pa se spremenijo v uničujoče hudournike. Tako so te reke z vidika transporta in industrije manj pomembne.  Glavne italijanske reke so: Pad, Adiža, Arno, Tibera in Volturno.

Največja italijanska jezera so alpska jezera Garda, Maggiore, in Como, ki so se formirala med umikanjem ledenikov v obdobju kvartarja. Med pomembnejša italijanska jezera sodijo tudi jezera Bolsena, Bracciano in Trasimeno, ki preplavljajo kraterje ugaslih vulkanov.

Jezero Bolsena
Jezero Como