Grčija

Zgodovina in politična ureditev

Grčija je država z izjemno bogato zgodovino. Na podlagi izkopanin so prve naselbine na področju Grčije nastale že v obdobju paleolitika, nato pa so se v obdobju drugega tisočletja pred našim štetjem razvile tri velike grške civilizacije: minojska na Kreti, kikladska na egejskih otokih in mikenska na Peloponezu. Postopoma so Grki kolonizirali vso področje moderne Grčije in razvile so se znamenite grške mestne državice ′polisi′, s čimer se je začelo t.i. klasično obdobje grške zgodovine, v katerem so ustvarjali nekateri največji filozofi in matematiki vseh časov, nastali številni najčudovitejši templji na svetu in bila napisana nekatera najslavnejša literarna dela v zgodovini človeštva sploh. Kasnejše obdobje grške zgodovine zaznamujejo številni vpadi sosednjih ljudstev (Makedonci, Rimljani, Bizantinci, Turki), ki so si naslednjih nekaj stoletij izmenjevali oblast nad grškim ljudstvom. Leta 1821 se je na Peloponezu začela vojna za neodvisnost, ki je trajala skoraj celo desetletje, ko je bila leta 1829 razglašena neodvisna država Grčija in tri leta kasneje še kraljevina. Ves ta čas in še kasneje, v obdobju balkanskih in obeh svetovnih vojn, so se meje grške države močno spreminjale. Današnjo podobo so dobile šele po končani drugi svetovni vojni, še danes pa ima Grčija zaradi meja zelo neurejene odnose s sosedami, predvsem s Turčijo in Ciprom. Leta 1952 se je Grčija pridružila paktu NATO, leta 1981 pa vključila v EGS. Po plebiscitu decembra leta 1974 se je večina Grkov odločila za republiko, zato je Grčija od leta 1975 parlamentarna republika.

Znamenita atenska akropola
Ostanki Apolovega templja v Korintu
Delfi