Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenija - Obpanonske pokrajine

Vsebuje približno 80  strani. Na več kot 50 straneh z vsebino se nahaja okoli 110 fotografij in slik, več kot 30 animacij z zemljevidi in fotografijami ter več kot 30 enostavnih in sestavljenih nalog za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Naravnogeografske značilnosti
Družbenogeografske značilnosti
Pokrajine
Zanimivosti

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Slovenija – Obpanonske pokrajine na slikovit in zanimiv način predstavlja naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti obpanonskega območja v Sloveniji.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije:

-    v 9. razredu osnovne šole,
-    v gimnazijah in
-    v srednjih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o geografiji Slovenije. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o geografskih značilnostih Slovenije. 

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Slovenija – Obpanonske pokrajine je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.